HAKISAN PANTAI PDF

Untuk menangani masalah ini, Kerajaan telah menubuhkan Pusat Kej urut eraan Pinggir Laut dalam Jabat an Pengairan dan Saliran JPS pada t ahun unt uk melaksanakan rancangan kawalan hakisan pinggir laut di selur uh negar a. Gar is pinggir laut Malaysia adalah ber aneka dar ipada t eluk berpemandangan indah yang diapit oleh tanjung tinggi berbatu sehinggalah tanah pamah lumpur cetek yang menyempadani hutan bakau. Di pant ai t imur Semenanj ung Malaysia, hasil enapan yang t inggi daripada luahan sungai dan persekitaran ombak yang lebih kuat mewuj udkan lat ar unt uk garis pinggir laut t eluk berpasir berbent uk cangkuk. Sement ar a di pant ai bar at , iklim ombak Selat Melaka yang seder hana membent uk pant ai lumpur yang luas dan hut an pinggir laut yang kaya dengan biodiver sit i.

Author:Nakree Dosida
Country:Brazil
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):27 November 2009
Pages:89
PDF File Size:19.27 Mb
ePub File Size:3.54 Mb
ISBN:683-9-90832-375-3
Downloads:40146
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TajindPemampatan dan perlepasan tekanan udara terhadap dinding rekahan di tebing akibat damparan dan unduran ombak. Lagaan Hakisan yang berlaku antara beban yang dibawa oleh ombak apabila beban-beban itu berlaga antara satu sama lain.

Larutan Hakisan yang berlaku apabila dinding tebing terlarut akibat terkena air laut. Misalnya kawasan batu kapur. Jenis Ombak i. Ombak pembinasa - kadar hakisan tinggi - damparan yang kuat dan unduran yang kuat. Ombak pembina — kadar hakisan rendah - damparan yang kuat tapi unduran yang rendah - puncak ombak rendah jarak ombak panjang 2.

Jenis Arus i. Arus seret membawa bahan-bahan dari pinggir pantai ke luar melalui bahagian sebelah bawah air laut — hakisan meningkat ii. Arus tempur membawa bahan-bahan dari pinggir pantai yang berteluk ke luar pantai — hakisan meningkat. Arus pesisir pantai terbentuk oleh ombak yang datang ke pantai secara menyerong.

Sebahagian daripada tenaga dan lajakan ombak akan berubah haluan dan menyusuri sepanjang pantai. Pantai yang curam menyebabkan ombak pecah berhampiran dengan pesisiran pantai — tenaga ombak tinggi — hakisan meningkat.

Jenis batuan Batu yang keras seperti granit dan gabro — tahan terhadap hakisan — kadar hakisan rendah. Tumbuhan Tumbuhan seperti bakau — melindungi pantai — mengurangkan hakisan. Tebing tinggi Terhasil apabila cerun di tepi pantai runtuh akibat tindakan hidraul pada rekahan di tebing.

Batuan keras yang tahan terhadap hakisan akan menganjur ke laut membentuk tanjung dan batuan lembut yang terhakis akan membentuk satu lekukan menjadi teluk. Tembok batu Timbunan batu di tebing pinggir pantai untuk mengelakkan ombak memecah pada tebing pantai. Tembok pemecah Ombak Dibina di luar pantai untuk memecahkan ombak dan mengurangkan kelajuan ombak sebelum sampai ke pantai.

Pembinaan groin Menyekat pergerakan arus pesisir dari membawa bahan mendak yang telah dihakis oleh ombak dari diangkut ke tempat-tempat lain. Tumbuhan Pokok bakau ditanam untuk mengurangkan kuasa ombak dan melindungi pantai. Undang-undang Mengenakan denda yang berat kepada mereka yang menjalankan pembalakan secara haram terhadap pokok bakau.

EN 10132-4 PDF

Pengurusan Pantai

Konsep hakisan pinggir pantai Hakisan Pantai Hakisan pinggir pantai merujuk kepada proses penghausan, pengukiran dan pemindahan bahan di kawasan pinggir pantai oleh agen-agen hakisan pinggir pantai seperti ombak, tsunami, arus dan pasang surut. Kesannya batuan pinggir pantai akan terhakis. Pendalaman kawasan pinggir pantai o pendalaman pinggir pantai untuk tujuan pembinaan pelabuhan misalnya akan mengubah jenis ombak. Pentas atau Pelantar Hakisan Ombak tindakan ombak secara berterusan ke atas cenuram atau tebing tinggi menyebabkan berlakunya runtuhan tebing tinggi secara berulang kali.

JATROPHA MOLLISSIMA PDF

Tengkujuh: Ombak besar, hakisan pantai mimpi ngeri penduduk

Jamaluddin Md Jahi, Ibid. Pelbagai proses geomorfologi yang dialaminya. Misalnya tindakan hidraul, geselan kikisan , lagaan dan juga larutan. Jamaluddin Md Jahi, Ibid, m. Pantai semakin terhakis dan sempit.

ARGOX AS 8250 PDF

Malah ada yang menyifatkan fenomena ombak besar dan hakisan pantai pada tahun ini adalah yang paling buruk yang pernah dilalui mereka. Seorang penduduk Kampung Pengkalan Maras di sini, Zaleha Abdul Wahid, 56, berkata dua bulan lepas hakisan pantai telah meruntuhkan sebuah dewan kecil yang dibina sejak tiga tahun lalu. Dewan itu selalu orang kampung buat makan-makan seperti jamuan hari raya dan sebagainya. Sudah 10 tahun perigi itu dibina untuk kegunaan nelayan, ini kali pertama boleh nampak bentuk asalnya.

Related Articles