HERMAN WITSIUS PDF

Economy of the Covenants Between God and Man 2 volumes This, his magnum opus, is a reflection of some of the most fruitful and mature thinking on federal theology during the seventeenth century, and still holds a preeminent place in our own day. Reformed theology has always understand the biblical doctrine of the covenant to be the theological framework which best unifies Scripture, making it a consistent hermeneutic. In this work, Witsius, presents the reader with a fully biblical and experiential doctrine of the divine covenants; opening up their nature, stipulations, curses, and blessings. Anyone interested in Reformed theology should read this book, for it is Reformed theology at its best. In both tone and substance Witsius draws the reader into a deeper understanding of and love for the truths most central to the Christian faith.

Author:Moogusho Kajidal
Country:Thailand
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):26 December 2009
Pages:255
PDF File Size:6.76 Mb
ePub File Size:10.17 Mb
ISBN:276-4-51163-235-9
Downloads:11822
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJohnLeven en werk[ bewerken brontekst bewerken ] Prof. Witsius werd in te Enkhuizen geboren. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen , Leiden en van Utrecht.

Na zijn studie werd hij predikant achtereenvolgens in de plaatsen Westwoud , Wormer , Goes en Leeuwarden. Nadien werd Witsius in hoogleraar aan de Universiteit van Franeker en vijf jaren later, in , werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. In werd hij benoemd tot professor aan de Universiteit van Leiden. Witsius overleed in te Leiden. In de tijd van Witisus was er een felle discussie onder theologen over het verbond en de sabbat.

Gijsbertus Voetius en Johannes Coccejus waren de leiders van de twee kampen. Witsius zat tussen beide en nam een tussenpositie in. Hij identificeerde het verbond der werken met de wet en het genade verbond met de genade. Het verschil tussen de twee verbonden is dus die van genade en werken. Volgens Witsius gaat het genade verbond uit van de vervulling door Christus van het verbond der werken.

Zowel in stichtelijke als in wetenschappelijk opzicht was Witisus sterk beinvloed door het puritanisme. De judaeorum et christianorum messia. Judaeus christianizans circa principia fidei et S. De practijk des christendoms, voorgestelt in vragen en antwoorden, mitsgaders geestelijke printen van enen onwedergeboren op zijn beste en een wedergeboren op zijn slegtste.

De twist des Heeren met sijn wijngaart met J. Eene ernstige betuiginge aan de afdwalende kinderen der kerke, tot wederlegginge van de gronden van J. De oeconomia foederum Dei cum hominibus libri IV. Excercitationes sacrae in symbolum quod apostolorum dicitur et in orationem dominicam.

Dissertatio epistolica ad Ulr. Huberum de S. Excercitationum academicarum XII. Lijkrede op koningin Maria. Miscellanea sacra. Disquisitio de Paulo Tarsensi, cive romano. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.

UCN5804B PDF

The Major Works of Herman Witsius (Witsius)

Life[ edit ] He was born at Enkhuizen. He studied at the University of Groningen , Leiden , and Utrecht. He was ordained in the ministry, becoming the pastor of Westwoud in and afterwards at Wormer, Goes , and Leeuwarden. He became professor of divinity successively at the University of Franeker in and at the University of Utrecht in Witsius became Chancellor of Utrecht University in

DEAN MACCANNELL THE TOURIST PDF

Herman Witsius

.

Related Articles