AASTRA 5370 PDF

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

Author:Goltit Samugrel
Country:Thailand
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):13 December 2010
Pages:49
PDF File Size:1.39 Mb
ePub File Size:4.64 Mb
ISBN:165-3-17700-951-2
Downloads:8795
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaemHerneem 24 de multitoetsfunctie moet geactiveerd zijn op een programmeerbare toets. Druk op de toets waarop de multitoetsmodus geprogrammeerd is waar het lichtje brandt. Het lichtje gaat knipperen en uw correspondent wordt in wacht gezet. Druk opnieuw op deze toets om uw correspondent te hernemen.

De wachtfunctie moet geactiveerd zijn op een programmeerbare toets. Tijdens een gesprek De correspondent in wacht zetten en hem terugnemen op een ander toestel U hebt een gesprek tot stand gebracht met een correspondent en u wenst het voort te zetten op een toestel in een ander bureau. Uw correspondent wordt in wacht gezet. Opmerking: als een externe oproep die in wacht werd gezet niet binnen een bepaalde termijn wordt hernomen, wordt hij doorgeschakeld naar de operator.

Een interne oproep zal worden vrijgegeven. Een gesprek doorschakelen U wilt het gesprek doorschakelen naar een ander toestel. Opmerking: u kunt ook zoeken op naam of de geprogrammeerde toetsen gebruiken.

U kunt wachten op het antwoord van de gebelde correspondent of onmiddellijk inhaken. Opmerking: u kunt ook rechtstreeks op de BIS-toets om het laatst gevormde nummer te bellen , op een geprogrammeerde toets of op de telefoonboektoets drukken om een opgeslagen nummer te vinden.

Overschakelen van de ene correspondent naar de andere U wilt afwisselend overschakelen van de ene correspondent naar de andere. U communiceert afwisselend met elk van beide correspondenten, maar ze kunnen niet met elkaar spreken. U kunt deze 2de correspondent beantwoorden zonder het lopende gesprek te onderbreken. Pendel U kunt afwisselen tussen beide correspondenten met behulp van de Fox-toets Pendel. Ze kunnen echter niet met elkaar spreken. U keert terug naar de correspondent in wacht.

Als een van beiden inhaakt, blijft u in gesprek met de andere. De conferentie verlaten: Tijdens de conferentie wilt u beide correspondenten enkel met elkaar laten spreken. U kunt ook gewoon de hoorn inhaken of op de toets drukken. Opmerking: Als er iets misloopt, rinkelt uw toestel opnieuw. Spoor 1 - Druk op de Fox-toets Spoor. De spoorfunctie is ook beschikbaar vlak nadat de correspondent heeft ingehaakt. Tijdens dit gesprek wordt elke poging tot oproep naar het toestel genegeerd. Telefoonboek 2 - Kies Telefoonboek en bevestig.

Het scherm keert terug naar de lijst met verkorte nummers. Een persoonlijk verkort nummer wijzigen 1 - Druk op de telefoonboektoets. Bewerk 4 - Druk op de Fox-toets Bewerk.

Een persoonlijk verkort nummer wissen 1 - Druk op de telefoonboektoets. Wissen 4 - Druk op de Fox-toets Wissen. Het scherm keert terug naar de lijst met verkorte nummers en u ziet het nummer niet meer. In rust of tijdens een gesprek kunt u een collectief verkort nummer opbellen. Zodra de correspondent opneemt, kunt u het gesprek starten. Ze zijn toegankelijk via de Fox-toets Menu. Dit nummer stemt overeen met dat van de BIS-toets.

Bij het raadplegen van deze lijsten kunt u automatisch de opgeslagen nummers bellen. U kunt Een fiche wissen of alle opgeslagen fiches wissen. Als de lijst vol is, wist elke nieuwe oproep de oudste vorige oproep. Nummers raadplegen en bellen vanuit de oproeplijsten Menu 1 - Druk op de Fox-toets Menu. Oproeplijst 2 - Kies Oproeplijst en bevestig. De lijsten die een fiche bevatten worden voorafgegaan door een vinkje. Opbellen 5 - Druk op de Fox-toets Opbellen.

Herinnering: als een onbeantwoorde oproep werd geregistreerd, kunt u met de Fox-toets Toon meteen de lijst met onbeantwoorde oproepen raadplegen. Een fiche uit de oproeplijst wissen Volg de procedure voor de raadpleging van de lijsten tot aan de selectie van het nummer dat u wilt verwijderen.. Wissen 1 - Druk op de Fox-toets Wissen.

Het toestel keert terug naar het vorige scherm. Het vorige scherm wordt opnieuw weergegeven. De lijst wordt niet meer voorafgegaan door een vinkje. U gebruikt vaak verschillende telefoonfuncties zoals de omleiding, een toezicht, de filter, Met de 12 programmeerbare toetsen op uw toestel kunt u die nummers of functies opslaan. De toets , standaard geprogrammeerd voor de onmiddellijke omleiding naar de voicemail, kan ook anders geprogrammeerd worden.

U kunt ze selecteren met de Fox-toets Afwezigh.. Opmerking: als uw toestel is uitgerust met een uitbreidingsmodule M kunt u die bijkomende toetsen op identieke wijze programmeren en gebruiken. Een toets programmeren De toegangsprocedure is altijd dezelfde, of het nu gaat om de programmering van een nummer of een functie. Instellingen 2 - Kies Instellingen en bevestig. Toetsen 3 - Kies Toetsen en bevestig.

De beschikbare toetsen blijven uitgedoofd. Een nummer programmeren: U kunt het oproepnummer van een interne of externe correspondent programmeren. Herinnering: een extern nummer moet worden voorafgegaan door de externe toegangscode. Nu kunt u de correspondent bellen door gewoon op deze toets te drukken.

Een oproepfunctie programmeren: U wilt een functie programmeren: omleiding onmiddellijk, bij bezet, bij geen antwoord of vast , alarm, blokkering toestel, Niet storen, Onmiddellijke omleiding en bevestig. Zo kunt u een van de functies omleiding, alarm, blokkering, Niet storen, Het scherm keert terug naar de lijst met geprogrammeerde toetsen.

De status van de toets wordt aangeduid met een vinkje voor "Abonnee Intercom abonnee xxxx". Het lichtje van de geprogrammeerde toets zal u op de hoogte houden van de telefonische activiteiten van de betrokken medewerker en u kunt tussenbeide komen met een eenvoudige druk op de knop.

Toezicht op uw voicemail programmeren: U wilt de toezichtfunctie voor uw voicemail programmeren. Beeps 2 - Selecteer vervolgens met welk geluid u gewaarschuwd wilt worden Stilte - Beeps - Herhaal beep en bevestig met OK.

De status van de toets wordt aangeduid met een vinkje voor "VM overzicht". Het lichtje van de geprogrammeerde toets zal u waarschuwen over nieuwe voicemailberichten en u kunt uw voicemail raadplegen door gewoon op de knop te drukken. Een multitoets programmeren: U wilt de multitoetsfunctie op uw toestel programmeren om meerdere oproepen te kunnen beheren. Het scherm keert terug naar de lijst met geprogrammeerde toetsen, en het aantal geprogrammeerde lijnen is toegenomen.

Zo kunt u via elke geprogrammeerde toets met verschillende gesprekspartners spreken. Een filter programmeren: Op. Afhankelijk van uw activiteiten kunt u gewoon op de activeringstoets drukken om de filter te activeren of te deactiveren. U kunt bijvoorbeeld de sequentie voor de toegang tot uw mailbox programmeren.

Voorbeeld: vorm het nr. De status van de toets wordt aangeduid met een vinkje voor DTMF. Zo kunt u door gewoon op de toets van uw toestel te drukken de nodige informatie leveren om toegang te krijgen tot de gevraagde dienst. De geprogrammeerde toetsen identificeren Op het internet kunt u etiketten terugvinden onder de vorm van een elektronisch document.

U kunt er voor elke toets de naam van de correspondent of de geprogrammeerde functie mee aanduiden. U vindt het internetadres op de laatste pagina van dit document. Vervolgens kunt u de etiketten afdrukken en uitknippen.

Menu 1 - Druk op de Fox-toets Menu. Omleiding 2 - Kies Omleiding en bevestig. Opmerking: het scherm vermeldt eventueel de staat van de vorige geactiveerde omleiding en stelt in dat geval de Fox-toets Wissen voor.

Vervolgens stelt het display voor om de herkomst van de om te leiden oproepen te bepalen. Kies de bestemming van de omleiding: U gaat nu de bestemming van de omleiding kiezen.

Als u een fout maakt, corrigeer dan met de toets c 7 - Druk op de Fox-toets OK. Als u een fout maakt, corrigeer dan met de toets c. Een omleiding programmeren op een programmeerbare toets Als een type omleiding vaak wordt herhaald, raden wij u aan om de functie op te slaan op een programmeerbare toets. Ter herinnering vindt u hieronder de procedure voor de programmering van een omleiding. Voor meer details over de programmering van toetsen, zie het hoofdstuk "De programmeerbare toetsen".

De omleiding programmeren: Menu 1 - Druk op de Fox-toets Menu. Herinnering: voor een groter gebruiksgemak bij uw geprogrammeerde toetsen, kunt u op het etiket de functie van de toets aanduiden. De omleiding activeren: U wilt de omleiding van uw oproepen activeren.

Afhankelijk van de programmering van de toets, vraagt het display u om het nummer van het toestel in te voeren.

CHARLES F HAANEL THE NEW PSYCHOLOGY PDF

Aastra 5370 User Manual

.

LA NOYEE SHEET MUSIC PDF

Aastra 5370 Bedienungsanleitung

.

ULCERAS POR DECUBITO PDF

Aastra 5370 Quick User Manual

.

Related Articles