ACCOUNTVIEW HANDLEIDING PDF

Om het antwoord op uw vraag te vinden wilt u de helpinformatie van AccountView raadplegen. Oplossing In AccountView is uitgebreide helpinformatie beschikbaar. U kunt de helpinformatie op de volgende manieren raadplegen: 1. U hebt een vraag over een bepaald onderwerp?

Author:Gumi Mugore
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):12 December 2018
Pages:182
PDF File Size:12.87 Mb
ePub File Size:20.97 Mb
ISBN:164-6-15059-480-1
Downloads:32694
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArargDaarin komt naar voren welke rapporten automatisch aangeboden kunnen worden vanuit AccountView om het werk en inzicht van de ondernemer te kunnen verbeteren.

Het is natuurlijk mogelijk om elk denkbaar rapport uit AccountView op deze manier aan te bieden aan de ondernemer, laat dus uw gedachten de vrije loop en experimenteer met de mogelijkheden, waarmee u uw kennis en kunde als financieel partner van de ondernemer verder kunt uitbreiden.

Daarnaast kunt u per rapport aangeven met welk interval deze rapporten aangeboden worden aan de ondernemer. In dit voorbeeld maken we onderscheid tussen rapporten die maandelijks aangeboden worden en per kwartaal.

Hierbij geven de maandelijkse rapporten inzicht in de boekingen die zijn ingevoerd tot het moment dat de ondernemer het signaal afgeeft dat hij klaar is met de periode. Wanneer de accountant dit elke maand zou moeten doen zou dit voor de kleine ondernemer veel te kostbaar zijn. Wanneer de ondernemer alle boekingen voor de maand heeft ingevoerd geeft hij in AccountView Go aan dat hij klaar is met die specifieke periode.

Bij de volgende synchronisatie kan het rapport in de omgeving van de accountant automatisch worden gegenereerd en aangeboden.

Op basis van het rapport Btw-aangifte kan de ondernemer zelf zijn aangifte doen op de website van de belastingdienst Openstaande posten debiteuren Een ondernemer wil altijd inzicht hebben in de openstaande posten, het liefst gespreid in hoe lang deze posten al open staan.

Wanneer de ondernemer geen gebruik maakt van de module facturatie in AccountView Go heeft hij hier minder goed inzicht in. Dan biedt het rapport Openstaande posten uit het venster Debiteuren in AccountView een goede uitkomst. Op basis van de gegevens die de ondernemer heeft opgegeven kan een goed beeld worden geschetst van de openstaande posten van de debiteuren gesplitst naar 30, 60, 90 en langer dan 90 dagen.

Op basis van grote, of openstaande posten kan de ondernemer dankzij dit rapport tijdig actie ondernemen en zijn liquiditeit vergroten. Workflow AccountView Go Pagina 3 van 12 4 1. Dus om een goede indruk te krijgen van de positie van de onderneming moeten alle kosten en opbrengsten op een juiste manier verwerkt zijn.

Denk hierbij aan het boeken van de vaste activa en de afschrijvingen hiervan. Dit zijn boekingen die van grote invloed zijn op de cijfers, over het algemeen voert de accountant deze boekingen in. In AccountView is het mogelijk om vanuit het venster Verslaglegging uitgebreide rapporten te genereren. Deze rapporten kunnen met behulp van de Workflow aangeboden worden aan de ondernemer om goed inzicht te bieden in de cijfers.

Aangezien de parameters van het rapport instelbaar zijn, kunt u bijvoorbeeld de perioden naast elkaar laten zetten. Dit biedt een goede indruk van de kosten en opbrengsten krijgt per periode en zullen afwijkingen in een bepaalde periode meer opvallen. Denk ook aan het gebruik van de verslagmodellen in de verslaglegging. Door deze modellen in het verslag op te nemen krijgen bijvoorbeeld de rekeningen en of groep 40 een hele andere betekenis.

Voor een accountant is het evident waar deze grootboekrekeningen voor staan. Door de verslagmodellen kan de bijvoorbeeld de groep 40, Loonkosten genoemd worden en groep 80 Omzet. Dit inzicht kan de accountant automatisch verschaffen door vanuit de verslaglegging een rapport te genereren van de gerealiseerde cijfers ten opzichte van het budget, ook kan hij een blik in de toekomst werpen met behulp van een prognose van de komende periodes.

Met behulp van de workflow is het zo in te stellen dat dit rapport pas aangeboden wordt wanneer Workflow AccountView Go Pagina 4 van 12 5 de accountant alle gegevens heeft verwerkt. Om dit te kunnen realiseren moet de accountant een budget aanmaken in de administratie. Dit is eenvoudig te realiseren op de bedragen van huidig of vorige boekjaar wanneer de accountant Budgettering II in de licentie heeft.

Daarnaast kunt u de budgetten automatisch met een bedrag of percentage laten aanpassen vanuit het venster Budgeten of vanuit Verslaglegging.

Op basis van deze gegevens kan in de verslaglegging een krachtig rapport worden gemaakt dat rekeningen houdt met een verslagmodel voor begrijpbare groepering van grootboekrekeningen, horizontale groepering van periodes, om deze naast elkaar te kunnen vergelijken met het gewenste budget.

Hier komt ook de kracht van de PDF rapporten naar boven. Er staat veel informatie op het rapport maar door het gebruik van vectoren in de PDF is het mogelijk om sterk in te zoomen op de rapporten zodat deze goed leesbaar zijn op de lettergrootte die u wenst. U kunt met ieder gewenst interval de rapporten laten generen.

Op basis van de het klaarmelden van de periode door de ondernemer of accountant, worden de gewenste rapporten bij de volgende synchronisatie aangeboden aan de AccountView Go website. Aangezien hier gebruikersactiviteiten aan ten grondslag liggen, is dit alleen mogelijk met AccountView Business. In beginsel zal dit gebruikt worden voor btw- en vennotenrapportage. J N Aanvulling door accoountant Gereed?

U kunt ook rapportages van Verslaglegging gebruiken, waarbij u ook alle verschillende instellingen in de gebruikersactiviteit kunt sturen. Deze wordt gevuld met het kwartaal van de periode. Geef de periodiciteit op.

Op basis van het aantal perioden dat opgegeven is in de administratie zal elke zoveelste periode het rapport aangemaakt worden. Voorbeeld: periodiciteit 1: elke periode 1, 2, 3, periodiciteit 3: elke 3 e periode 3, 6, 9, Deze stappen zullen hier uiteen gezet worden om u inzicht in het proces te geven. Voordat de rapportages aangemaakt en gesynchroniseerd kunnen worden is wel van belang dat de ondernemer zijn gegevens heeft ingevoerd en aangeeft dat hij voor deze periode klaar is.

Dan moeten de rapportages gegenereerd worden. Stel het bereik in: o Geselecteerde: alleen de rapporten genereren voor de administratie die u geselecteerd had. Om de rapporten aan te maken. Het afdrukvoorbeeld toont de details! Kies voltooien om het menu af te sluiten. In het Overzicht venster, zal onder het kopje mededelingen een melding staan dat er nieuwe documenten beschikbaar zijn voor de Accountant. Doordat de bestandsnaam van het gekoppelde document wordt gebaseerd op de code van de gebruikersactiviteit zal er uiteindelijk maar 1 bestand zijn per uniek gekoppelde gebruikersactiviteit.

In andere woorden, alleen als er een periode volledig is uitgevoerd. Workflow AccountView Go Pagina 12 van

ARTIFEX TUMBLER PDF

Elvy support

.

FRANCESCO ORILIA PDF

Accountview download

.

AMCRON 2401 PDF

AccountView Go Workflow documenten handleiding

.

CIERRE DE COMUNICACION INTERAURICULAR PDF

AccountView Support

.

Related Articles