ALESSANDRO BARICCO LOS BARBAROS ENSAYO SOBRE LA MUTACION PDF

Ni, en consecuencia, comprenderla. No tienen alma los mutantes. Es lo que se dice. Es lo que declara el sheriff de Cor- mac McCarthy, pensando en su killer.

Author:Mataur Mashura
Country:Senegal
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):9 August 2015
Pages:65
PDF File Size:5.55 Mb
ePub File Size:11.65 Mb
ISBN:959-1-47054-342-4
Downloads:74098
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrarrHij benoemt onze tijd zelfs als een kantelmoment dat net als de Verlichting de hele wereld opnieuw definieert. Jongeren lezen niet meer, geen kat weet nog wie Frida Kahlo was en over een aantal jaar is De Goddelijke Komedie enkel nog dat obscure boek dat ter inspiratie diende voor Dan Brown. Maar volgens Baricco valt het allemaal best mee.

Een vraag waar mijn leerlingen stil van worden. Uiteraard kennen zij Kahlo niet meer. Astrid Bryan, die in de inleiding van het artikel wordt genoemd, kennen ze dan weer allemaal. Wat gegniffel ondersteunt de helaasheid der dingen. Is onze beschaving aan het afglijden? Verloedert onze cultuur?

Een aantal van mijn leerlingen sluit zich aan bij Baricco. Ook volgens hen valt het al bij al nog mee. Highbrow en lowbrow. Virginia Woolf en Spider-man. Walter Benjamin en Mickey Mouse. Maar goed dat hij niets over videogames schreef.

In zekere zin beweert Baricco dat hij de sleutel tot het begrip van de nieuwe cultuurstroming gevonden heeft in het samengaan van hoog en laag, in het vervagen van de grens tussen die twee. Hoge cultuur zou voor sommigen lastig, vermoeiend en verstikkend zijn. Maar ik hou niet van middelmatigheid en oppervlakkigheid. Het antwoord op deze paradox biedt volgens mij een alternatief antwoord op de dreiging van de barbaren. De dreiging zit hem in het verliezen van kritische geest, in het hersenloos slikken van wat massamedia voorschotelen, in verveling, in apathie -en vooral- in een gebrek aan gretigheid en immersie.

Ben ik zelf een barbaar in die zin dat ik mezelf niet meer kan verdiepen in cultuuruitingen? Maar dat kost tijd. En moeite. Het is alsof het idee van schoonheid wordt vervangen door dat van spectaculariteit, het is alsof de techniek de voorkeur krijgt boven de inspiratie, het effect boven de waarheid.

Dat is een belangrijk punt, juist om wat het aantoont in een nog altijd sterk romantische beschaving als de onze: het idee dat je om de verhevenheid van de echte waarde te bereiken een kronkelige weg moet afleggen, zo niet een van lijden, dan toch tenminste een van geduld en lering. Ik beweer niet dat kunst ervaren telkens een opslorpende, afmattende ervaring moet zijn, maar kronkelwegen moeten mogelijk blijven! De Toverberg was voor mij vorig jaar geen eenvoudige wandeling.

Maar ik zou het enorm betreuren als dergelijke trektochten niet langer worden gemaakt. Verzanden we anders niet gevaarlijk snel in een wereld die gedomineerd wordt door uniformiteit? Daar houdt het voor de barbaar op. Wat heeft het voor zin, vraagt hij zich waarschijnlijk af, om je zo uit te sloven om een minderheidstaal te leren wanneer je de hele wereld te ontdekken hebt, en dan bovendien een wereld die een taal spreekt die hij kent.

Ik vermoed dat ik weet welke taal de taal van de barbaar is. Ik leef vaak in onvrede met de wereld om me heen. Dat komt vaak door een gebrek aan gretigheid en immersie.

En door talentenjachten op tv. Maar daar schrijf ik een andere keer over. Uiteindelijk heb ik het boek van Baricco twee sterren gegeven. De Italiaan en ik zijn het over vele zaken oneens en ik stoorde me bovendien aan zijn schijnbaar spontane schrijftaal en zijn flauwe humor. Wat niet wegneemt dat Alessandro Baricco met De barbaren een onwaarschijnlijk boeiend boek heeft geschreven. Diepgang is geen leugen, maar als we als samenleving niet langer in staat zijn om gretig te zijn en niet langer het verlangen koesteren om te worden ondergedompeld, dan vrees ik dat de barbaren voor de deur staan.

LEUCONOSTOC CITROVORUM PDF

Los Barbaros. Ensayo sobre la mutación

.

DUNIYA NE UNDHA CHASMA PDF

Los bárbaros (Ensayo sobre la mutación) – Alessandro Baricco

.

FX2N - 16 EYT PDF

Los bárbaros

.

Related Articles