GENSKA TERAPIJA PDF

Prvi uporabljeni virusi za gensko terapijo so bili retrovirusi. Osnovni koncept retrovirusnih vektorjev in t. B: Elementi, potrebni za prototipski retrovirusni vektor. Tako se npr.

Author:Shakinos Kigarisar
Country:Dominica
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):20 September 2010
Pages:324
PDF File Size:4.53 Mb
ePub File Size:10.34 Mb
ISBN:753-8-73903-392-6
Downloads:4368
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulukinosIzdvajaju se nakon pet dana od iniciranja diobe — u fazi blastocita. Vektori unosa gena u genskoj terapiji[ uredi uredi izvor ] Vektori u genskoj terapiji mogu biti virusnog i nevirusnog porijekla. U lipidne micele se mogu inkapsulirati molekule DNK gen , a lipopleksi su mnogo razvijenije — virusolike stukture.

Direktno ubrizgavanje DNK u tkivo primaoca obavlja se putem posebnih igala. Zatim se izmijenjene stanice podvrgavaju odabiru na hranljivoj podlozi , gdje se dijele samo one koje su primile stranu DNK, dok ostale ugibaju. Ako su prethodni uslovi ispunjeni, tj. Jedna podrazumijeva prenos antisens gen faktora rasta IGF—1. Drugi pristup se zasniva na unosu stimulatora, tj. Strategija genske terapije raka se u principu paralelno razvija u dva glavna pravca.

One se kasnije dijele i postaju potpuno otporne na propisanu terapiju. Zato se alternativno pristupa direktnoj primjeni TIL—ova u tumor kao svojevrsnih prenosilaca antitumorskog proteina.

Ciljani imuni odgovor onda biva usmjeren na tumor koji proizvodi strani antigen. Brojne su tehnike promjene koje za cilj imaju promjenu tumorskih stanica in vivo.

Taj proces se zasniva na izdvajanju DNK individue kojoj je potrebna transplatacija. Prvi transgeni nehominidni primat bio je rezus majmun To je rijetka genopatiju koja se ispoljava kao vrlo ozbiljni nedostatak imuniteta kod djece. Ovo vodi ka disfunkciji T i B limfocita. Tako je Genski korigirani autologni T— limfociti su bili ubrizgani dvjema djevojkama koje pate od ovog oboljenja. On kodira —kD— protein , tzv. Za isporuku CF gena u epitel pacijenata koristi se nekoliko vektora.

Isporuka CFTR—a je demonstrirana sa oba vektorska tipa.

A COURSE IN MODERN LINGUISTICS HOCKETT PDF

Genska terapija

.

ARANCEL ADUANAS DIAN PDF

Terapia genética

.

LINKSYS SPA2102 USER GUIDE PDF

Terapia Gênica

.

ALAN MOOREHEAD GALLIPOLI PDF

Gensko zdravljenje

.

Related Articles