GRAMATIKA FILMSKOG JEZIKA PDF

Vrste kadrova u odnosu sa drugim kadrovima Doivljaj cjeline dolazi od zbira kadrova, a svaki pojedinano mora odgovovarati onome to ta cjelina kazuje. U dosadnom ili zbunjujuem filmu kadrova ima previe ili nedostaju oni pravi. Znaenje kadra odnosi se na relaciju kadra sa susjednim kadrovima. Po tome se odreuje subjektivni i objektivni kadar. Kadar pejsaa moe biti objektivni posmatran oina nevidljivog gledaoca , ali ako mu se doda kadar osobe koja gleda on postaje subjektivni, jer je pejsa doivljaj onoga to osoba posmatra, a sama osoba je data u objektivnom kadru.

Author:Mezikinos Zurg
Country:Portugal
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):18 February 2007
Pages:375
PDF File Size:10.46 Mb
ePub File Size:4.8 Mb
ISBN:310-1-70261-118-2
Downloads:74287
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigalkreeBlythe Whitemarch 61 UDK This experimental research warned of the typical sample of incommunicability with emphasis on stages of cognitive development of children and young people, from three to twenty-one years of age, which could be removed at the stage of creating a movie if the authors were aware of limitations imposed by age, as well as of those imposed by content.

Posebno zahvaljujem prof. Chafea , a za analizu filmske poruke od K. Meza To se dogodilo i s potragom za minimalnom jedinicom i pitanjem broja artikulacija u filmu2.

Tu se vidi dvostruka artikulacija u filmu P. Ecco , razvio je tezu o trostrukoj artikulaciji, koja se ostvaruje u figuri znaku i sintagmi. Prema njemu, film se izdvaja od ostalih medija jer daje dojam trodimenzionalne stvarnosti. Martinet Mez, , Osnovna teza jest da minimalna jedinica ne mora o biti i mala, nego da ovisi o kodu koji se uzima za osnovu analize.

Minimalna jedinica u velikoj sintagmatici slike jest sintagma - razmjerno velika u prostorno vremenskom smislu.

Velika sintagmatika slike polazi od koda narativnih funkcija u smislu u kojem ovaj termin koristi U. Ecco, , Ustanovio je osam velikih sintagmatskih tipova na osnovi sedam dihotomija prema kriteriju vremena. Podtipovi su mu kadar-sekvenca, koju karakterizira jedinstvo radnje i insert, koji je sintagmatska interpolacija. Mez, , Filmski svijet, rekao bi E. Surio , jedan je potaknuti svijet, on je kondenziran i razlikuje se po realnom trajanju od afilmskog.

Odnos svijesti i jezika osnovna je kategorija u procesu pripovijedanja. Chafea Govor se sastoji od manjih dijelova koje naziva jedinice ideje idea unit. Primjereno tome djetetu te dobi nije jasno da je prostor postojan, a vrijeme vezuju za konkretnu i afektivnu akciju. S osam i pol i devet godina kvantificira oblike. Starija djeca mogu kontrolirati usmjerenost svoje pozornosti. Chafe Testirana su djeca oba spola u dobi od 3, 5, 7, 11, 14 i 18 godina.

Testirana je i skupina studenata i studentica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Njima odgovaraju 3 jedinice analize filmskog jezika: kadar, samostalne sintagme i film u svojoj sveukupnosti. Vrlo rado autori upotrebljavaju jednostavnu sekvencu, sekvencu prema epizodama, scenu, a u skupini samostalnih kadrova — kadar-sekvencu. Mez,, usp. Scena 1.

Sekvenca po epizodama 5. Scena 8. Osigurava kontinuitet vremena i radnje. U ovoj sintagmi smjenjuju se ameriken i srednje krupni plan. Samostalni kadar-sekvenca Istodobno taj kadar sugerira protok vremena i promjenu mjesta radnje.

Scena Samostalni kadar- sekvenca Taj, U kadru Ovaj mhm? Ima, samo ne mogu se sjetiti. Ne mogu se sjetiti. I onda su oni Dekodiranje sekvence po epizodama 1.

Starija djeca su svjesna krupnog plana kao jedinice kinematografskog jezika i ona to u svojem pripovijedanju iznose: S 3. S Takvom rezultatu sigurno su pridonijeli kulturni i ekstrakinematografski kodovi. Dechert and M. Raupach eds. Chafe ed. III br. EKO, U. MEZ, K. Savremeni socijalni film, simpozijum "Vidici", Beograd. III, br. XV br. ZAZO, B.

XV, br.

CMR VRACHTBRIEF PDF

GRAMATIKA FILMSKOG JEZIKA PDF

Arashijar Serbian View all editions and formats Rating: Please enter the message. Serbian View all editions and formats. Your request to send this item has been completed. Preview this item Preview this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Privacy Policy Terms and Conditions.

ISO 9927-1 PDF

Ponuda "GRAMATIKA FILMSKOG JEZIKA Daniel Eridzon" je arhivirana

Ponavljanje reei. Iznenadni krupni plan.. Uvodjenje stajnih taeaka posmatranja. Iznenadni dZamp-kat kao interpunkcija. OZamp-kat rezovi za protok vremena. Cela scena kao narativna pauza. MERE Pokret kamere daje filmu jednu novu dimenziju, novu slobodu, ali u toku izvodjenja pokreta on takodje postaje opasno sredstvo koje lako moze da unmsti iluziju.

Related Articles