SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI PDF

Apa-apa saja yang dilakukan oleh ISIL, ISIS atau namanya IS atau gerakan ekstremis dalam dunia Islam hari ini, tidak lain semuanya pernah dilakukan oleh gerakan Wahabi pada awal kemunculannya melalui Muhammad bin Abdul Wahab dan juga pada awal abad yg lalu apabila gerakan itu menumpahkan darah umat Islam yang sudah dijamin dalam Islam, menjadikan wanita dan anak-anak sebagai hamba tawanan perang serta harta benda sebagai rampasan perang sedangkan dalam Islam, peperangan yang berlaku antara sesama Muslim tidak boleh menjadikan saudara mereka yang ditawan sebagai hamba atau harta sebagai rampasan ghanimah. Tidak cukup dengan itu, keganasan itu sehingga membunuh alim ulama dan membakar perpustakaan yang menyimpan koleksi kitab langka dan manuskrip seawal zaman Rasulullah SAW lagi. Buku ini merakam kembali sejarah dan tragedi berdarah sejak kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab berdasarkan kitab karangan sejarawan dan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ataupun karya tulisan sejarawan Wahabi sendiri - menjadikan hasilnya lebih meliputi daripada kedua-dua belah pihak. Bagaimanapun, ia tidak memperlihatkan perbezaan ketara kerana pertumpahan darah dan keganasan yang dilakukan oleh gerakan Wahabi itu diakui sendiri oleh sejarawan mereka yang terpercaya meskipun dengan menggunakan istilah yang sudah dikelirukan seperti orang Islam atau Muslimun kepada tentera Wahabi yang memberikan konotasi rakyat awam, pemerintah dan juga ulama yang mereka perangi adalah musyrik.

Author:Gardashakar Kigakora
Country:Guinea-Bissau
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):1 March 2014
Pages:22
PDF File Size:5.78 Mb
ePub File Size:13.4 Mb
ISBN:678-6-12751-194-4
Downloads:60921
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FekusApa-apa saja yang dilakukan oleh ISIL, ISIS atau namanya IS atau gerakan ekstremis dalam dunia Islam hari ini, tidak lain semuanya pernah dilakukan oleh gerakan Wahabi pada awal kemunculannya melalui Muhammad bin Abdul Wahab dan juga pada awal abad yg lalu apabila gerakan itu menumpahkan darah umat Islam yang sudah dijamin dalam Islam, menjadikan wanita dan anak-anak sebagai hamba tawanan perang serta harta benda sebagai rampasan perang sedangkan dalam Islam, peperangan yang berlaku antara sesama Muslim tidak boleh menjadikan saudara mereka yang ditawan sebagai hamba atau harta sebagai rampasan ghanimah.

Tidak cukup dengan itu, keganasan itu sehingga membunuh alim ulama dan membakar perpustakaan yang menyimpan koleksi kitab langka dan manuskrip seawal zaman Rasulullah SAW lagi. Buku ini merakam kembali sejarah dan tragedi berdarah sejak kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab berdasarkan kitab karangan sejarawan dan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ataupun karya tulisan sejarawan Wahabi sendiri - menjadikan hasilnya lebih meliputi daripada kedua-dua belah pihak.

Bagaimanapun, ia tidak memperlihatkan perbezaan ketara kerana pertumpahan darah dan keganasan yang dilakukan oleh gerakan Wahabi itu diakui sendiri oleh sejarawan mereka yang terpercaya meskipun dengan menggunakan istilah yang sudah dikelirukan seperti orang Islam atau Muslimun kepada tentera Wahabi yang memberikan konotasi rakyat awam, pemerintah dan juga ulama yang mereka perangi adalah musyrik. Tuduhan musyrik itu bukanlah asing daripada idea Wahabi kerana konsep tauhid Rububiyah dan Uluhiyahnya menjadi satu landasan ganas untuk mensyirik dan mengkafirkan umat Islam khususnya yang berkait dalam isu khilafiyah seperti tawasul dan istighasah, tabaruk dan amalan yang memiliki asas dalam agama tetapi dilabelkan sebagai bidaah.

Keganasan yang dilancarkan oleh Wahabi ini dirakamkan dari Karbala terhadap penganut Syiah dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah di Thaif, Makkah, Madinah, Uyainah, Ahsaa dan Riyadh hinggalah Kuwait, selain menyitirkan bagaimana mereka bersekongkol dengan Inggeris untuk memerangi Khilafah Turki Uthmaniyah, selain sejauh mana peranan mereka dalam tragedi hitam bumi Palestin yang dirampas oleh Israel. Buku ini juga menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang membayangkan kewujudan golongan ganas seperti ini yang bertindak atas nama Islam, al-Quran dan as-Sunnah seawal kelompok Khawarij lagi sehinggalah masa kini melalui tangan dan pedang aliran Wahabisme ini, selain menyatakan beberapa keanehan fatwa ulama Wahabi.

Begitu juga slogan dan konsep yang tampaknya murni seperti kembali kepada salaf, mazhab salaf, kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah tetapi sebenarnya tidak lebih kata-kata lunak yang dicuri daripada ranah kebenaran untuk digunakan demi kepentingan kelompok berkenaan, sekali gus bercanggah dengan kebenaran dan tradisi ilmu yang benar dalam Islam.

Pengarang buku ini memang menggunakan nama pena dan atas dasar itulah, kelompok pro-Wahabi sering menjadikannya alasan sebagai serangan untuk melabelkan penulisnya sebagai Syiah.

Terlepas daripada sama ada benar atau tidak fahaman pengarangnya, rakaman sejarah dan pandangannya bolehlah ditimbangkan sendiri dengan merujuk semula kepada kitab yang dipetik oleh penulis. Bagaimanapun wajar diingatkan kritikan dan rakaman sejarah keganasan idea Wahabisme dan apa-apa saja kelompok yang dikaitkan dengan faham berkenaan juga dibuat oleh sarjana bukan saja orientalis Barat, bahkan sarjana Muslim di Barat sendiri, selain ulama dan ilmuwan Islam sendiri yang melihat gerakan ekstremis dan pelampau yang tumbuh di bumi Islam pada zaman ini tidak lain benihnya pasti berkait dengan faham Wahabisme.

KONSTANTIN JIRECEK ISTORIJA SRBA PDF

Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi

Setidaknya hal itulah yang terekam dari perjalanan sejarah sekte salafi wahabi. Sejarah gerakan ini dipenuhi dengan darah umat islam. Banyak sekali tragedi-tragedi kemanusiaan, kekerasan dan bahkan pembunuhan yang mewarnai perjalanan dan pengembangan gerakan wahabi. Pun demikian, tak jarang Tuhan dijadikan alat legeitimasi untuk melangsungkan misi gerakan wahabi. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Ibn Abdul Wahab hidup, tapi bukan atas inisiatif dirinya melainkan berasal dari lawan-lawannya. Ini berarti, istilah Wahabi merupakan bagian dari rangkaian stigma terhadap gerakannya.

ASTM A176 PDF

.

Related Articles